Een Due Diligence Data Room zijn de gelegenheid waar jouwe bedrijf kopieën plaatst betreffende de financiële, juridische en zakelijke stukken die de geschiedenis en toekomst van het bedrijf bepalen, opdat potentiële beleggers kunnen beoordelen voordat zijkant een formeel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk aan potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door de verkoper en na ondertekening van beslist Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die het verkoper vertegenwoordigt, is verantwoordelijk voor u identificeren met levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot een gegevens betreffende de data van een due diligence-gegevens. Er bestaan twee soorten Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms plus Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s betreffende beide type dataruimtes is te treffen op een pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De volgende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die zijn samengesteld eruit vele jaren van M & A-projecten. Ofschoon dit dezelfde van de meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is die gratis op internet beschikbaar voor de klanten zijn, moet u uw advocaat plus investeringsbank raadplegen, omdat zijkant waarschijnlijk beslist paar aanvullende suggesties willen hebben.

dataroom

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Data room services

  • Een lijst van elke directe ofwel indirecte dochteronderneming van het Vennootschap.
  • Kapitalisatie van een Vennootschap dat het aantal virtuele-dataroom.nl geautoriseerde aandelen van iedere klasse alsof serie van aandelenkapitaal, u aantal uitgegeven en uitstaande aandelen betreffende dergelijke aandelen en een recordbezitters met dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van de bedrijf, ofwel artikelen betreffende organisatie plus operationele overeenstemming die met kracht is.
  • Notulen betreffende de vergaderingen van het aandeelhouders of leden van de Vennootschap, de raad van bestuur of dezelfde comité daarvan, gedurende de laatste 3 jaar.
  • Allemaal overeenkomsten onder aandeelhouders ofwel leden van de Vennootschap met betrekking tot management, eigendom ofwel zeggenschap betreffende de Vennootschap.
  • Alle documenten die zijn aangegaan met betrekking tot of verband houdend met voorafgaande financieringen of aandelenemissies van een Onderneming, inclusief, maar niets beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen of tussen het Vennootschap plus de bestuurders of functionarissen van een Vennootschap voor schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen ofwel voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van de onderneming.
  • Een lijst bij opties, inkooprechten en warrants uitgegeven door het bedrijf bij vermelding betreffende de gegevens van het houder, u aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, het optie of aankoopprijs plus de positie van een houder bij het Bedrijf, samen met kopieën betreffende optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met de locaties van alle terreinen, gebouwen en andere verbeteringen die bestaan gehuurd of eigendom is van de bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie van het handelsbedrijf. De stijgende populariteit van virtuele dataruimten heeft geleid tot een toename met het hoeveelheid leveranciers betreffende virtuele dataroom, wat betekent dat VDR’s niet moeilijk te vinden zijn. Toch de uitgebreide reeks opties kan leiden tot meer verwarring plus onzekerheid aangaande de belangstelling of jullie de juiste VDR kiest voor uw bedrijf. Vanwege ervoor te zorgen dat u volkomen vertrouwen hebt in de VDR van uw handelsbedrijf en kompleet gebruik moet gaan maken van de baten die de biedt. Virtuele dataruimten bestaan een integraal onderdeel terechtkomen van M & A-transacties, omdat diensten vinden datgene hun regelmatig groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op dezelfde manier dat tijd bespaart, de efficiëntie verbetert en de beveiliging verbetert. Sinds de introductie tien tijdsperiode geleden, bezitten virtuele dataruimten moeizame en papierzware due diligence processen vervangen, wat vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.

sr_RSСрпски језик
Share This