CIRKILIRAJUĆE TUMORSKE ĆELIJE

CTC (Circulating Tumor Cells) su ćelije karcinoma koje su se odvojile od primarnog tumora i ušle u krvotok u kome cirkulišu i imaju potencijal za razvoj metastatske bolesti.
Ove ćelije se mogu izolovati i identifikovati, pa samim tim sve više raste interes za njihovo otkrivanje zbog:
– Ranog otkrivanja i postavljanja dijagnoze novih karcinoma
– Praćenje toka bolesti postojećeg karcinoma
– Prognoze – pružanje informacija o riziku ponovnog pojavljivanja trenutno postojećeg ili “starog” tipa karcinoma
BIOMED AID u saradnji sa R.G.C.C. grupom nudi opšte testove za otkrivanja CTCs ćelija kao i testove kod određenih vrsta karcinoma, uključujući karcinom dojke, debelog creva, prostate, malignog melanoma i sarkoma….

https://www.rgcc-group.com/

R.G.C.C. LABORATORIJA

R.G.C.C. je švajcarska kompanija koja se bavi medicinskom genetikom, naročito genetikom raka (hemosenzitivnost i hemorezistentnost). Primarni cilj je mogućnost da sa pacijenatima obolelim od raka koji traže najbolje moguće personalizovane i integrisane tretmane, pruži pristup većini informacija koje mogu da budu korisne u lečenju.

Test se radi na vrlo jednostavan način, uzimanjem 20-40 ml krvi.

Analizom se izoluju ćelije raka, utvrđuje se oblik raka i postojanje metastaza. Takođe se utvrđuje i invazivnost raka na osnovu broja ćelija u ml krvi.

Ono što je veoma bitno je to da se utvrđuje na šta su postojeće ćelije raka i metastaza senzitivne i rezistentne. Senzitivnost se radi na sve poznate medikamente i suplemente.

BIOMED AID je zastupnik R.G.C.C. laboratorije za Balkan.

 https://www.rgcc-group.com/ 

TESTOVI

BIOMED AID u saradnji sa R.G.C.C. grupom nudi opšte testove za otkrivanja CTCs ćelija kao i testove kod određenih vrsta karcinoma, uključujući karcinom dojke, debelog creva, prostate, malignog melanoma i sarkoma….
Ovi testovi omogućuju:
1. Otkrivanje ranih znakova karcinoma u razvoju,
2. Pomoć u praćenju postojećih karcinoma.
3. Izradu individualnog profila, koji lekovi za lečenje karcinoma, terapijske metode i koje prirodne supstance se mogu koristiti za postizanje najboljeg ishoda lečenja.
Takođe se radi i procentualno testiranje osetljivosti na lekove i terapije za lečenje karcinoma, kao što su citostatici, radioterapija, onkotemija, monoklonalna antitela, suplementi….

Onconomics

Senzitivnost na citostatike.
Pruža informacije o delovanju pojedinih lekova na ćelije karcinoma pacijenta.

Onconomics Plus

Detekcija senzitivnosti na citostatike, ciljane terapije (monoklonalna antitela i Inhibitori) i prirodne supstance.
Ovaj test pruža informacije kao Onconomics test. Osim toga, ovaj test takođe uključuje ispitivanje delotvornosti prirodnih bioloških supstanci i prirodnih ekstrakata na ćelije karcinoma.

Onconomics Ekstrakti

Ispitivanje senzitivnosti samo na prirodne supstance.
Pruža informacije o delovanju prirodnih bioloških supstanci ili ekstrakata na ćelije karcinoma.

TESTOVI ZA PRAĆENJE
Oncocount

Određivanje broja CTC ćelija.
Pruža informacije samo o prisutnosti i koncentraciji cirkulirajućih karcinomskih ćelija.

Oncotrail

Određivanje broja CTC ćelija i imunofenotipova za specifične vrste malignih bolesti
Ovaj test je primer prilagođenog testa za određene vrste malignih bolesti kao što su karcinom dojke, karcinom prostate, sarkom itd. Ovaj test uključuje samo markere relevantne za određenu vrstu malignih bolesti što čini ovaj test, dobrim alatom za kontrolna praćenja toka bolesti.

Oncotrace

Određivanje broja CTC ćelija i imunofenotipova za sve tipove malignih bolesti
Ovaj test pruža informacije o prisutnosti cirkulirajućih karcinomskih ćelija, o njihovoj koncentraciji i imunofenotipu.

sr_RSSerbian
mk_MKMacedonian en_USEnglish sr_RSSerbian
Share This