Дендритична терапија

 

Човечкото тело секојдневно создава малигни клетки. Имунолошкиот систем се бори со нив на таков начин што создава антиген кој ја спречува нивната пролиферација или хранење со материјал од крвотокот. Значи, тие умираат и телото ги истерува од телото на различни начини. Транспортерот на овие антигени е антитела. Тие циркулираат и го пренесуваат антигенот. Кога антителата пропуштаат некои од малигните клетки, се јавува онколошка болест, или малигните клетки почнуваат да се размножуваат. Со цел да се подобри системот на борба во телото, се воведуваат лабораториски произведени антитела наречени дендрични клетки. Антигенот се произведува во лабораторија, поставен на лабораториски произведени антитела и се враќа во телото. Антителата се дополнително стимулирани да се пропагираат масовно во телото.

mk_MKМакедонски јазик
Share This