Интегративна онкологија

Интегративна онкологија е начин на лекување кој ги комбинира конвеционалните методи, третманите со натурални медикаменти, онко-хипертермијата.. Интегративната онкологија би можела да се сфати како пракса која го зема најдоброто од сите научно докажани терапии. Крајна цел е пациентот да биде подобро, преку употреба на ефикасни, безбедни и помалку токсични терапии, секогаш кога тоа е можно.

Интегративниот онколошки третман се спроведува на принципот на индивидуален пристап. На секој пациент се пристапува посебно и на основа на анализа изработена во R.G.C.C. лабораторијата се дефинира терапијата.

 

Дендритична терапија

Човечкото тело секојдневно создава малигни клетки. Имунолошкиот систем се бори со нив на таков начин што создава антиген кој ја спречува нивната пролиферација или хранење со материјал од крвотокот. Значи, тие умираат и телото ги истерува од телото на различни начини. Транспортерот на овие антигени е антитела. Тие циркулираат и го пренесуваат антигенот. Кога антителата пропуштаат некои од малигните клетки, се јавува онколошка болест, или малигните клетки почнуваат да се размножуваат. Со цел да се подобри системот на борба во телото, се воведуваат лабораториски произведени антитела наречени дендрични клетки. Антигенот се произведува во лабораторија, поставен на лабораториски произведени антитела и се враќа во телото. Антителата се дополнително стимулирани да се пропагираат масовно во телото.

 

Онко-хипертермија

Онко-хипертермија е терапевтска метода во борбата против ракот. Најчесто се применува во комбинација со хемо-терапија, радио-терапија и други третмани, како што се имуно-терапија, терапија со дендритични клетки итн.

Независно од другите методи на лекување, онко-хипертермијата може да биде многу полезна како метода на стимулирање на имуниот систем, со што многу се придонесува во борбата против малигните болести. Онко-хипертермијата е усвоен медицински третман во сите земји на ЕУ, САД и сите медицински развиени земји.

Јонизирачкоото зрачење не постои во третманите на онко-хипертермијата, што овој третман го чини безбеден за пациентите, медицинскиот и помошниот персонал, како и за животната средина.

Во Европа, третманите со онко-хипертермија се научно прифатени и одобрени од страна на Европското зружение за хипертермиска онкологија (ESHO).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Es0FS_sXfRw

mk_MKМакедонски јазик
Share This