TESTOVI

BIOMED AID u saradnji sa R.G.C.C. grupom nudi opšte testove za otkrivanja CTCs ćelija kao i testove kod određenih vrsta karcinoma, uključujući karcinom dojke, debelog creva, prostate, malignog melanoma i sarkoma….
Ovi testovi omogućuju:
1. Otkrivanje ranih znakova karcinoma u razvoju,
2. Pomoć u praćenju postojećih karcinoma.
3. Izradu individualnog profila, koji lekovi za lečenje karcinoma, terapijske metode i koje prirodne supstance se mogu koristiti za postizanje najboljeg ishoda lečenja.
Takođe se radi i procentualno testiranje osetljivosti na lekove i terapije za lečenje karcinoma, kao što su citostatici, radioterapija, onkotemija, monoklonalna antitela, suplementi….

Onconomics

Senzitivnost na citostatike.
Pruža informacije o delovanju pojedinih lekova na ćelije karcinoma pacijenta.

Onconomics Plus

Detekcija senzitivnosti na citostatike, ciljane terapije (monoklonalna antitela i Inhibitori) i prirodne supstance.
Ovaj test pruža informacije kao Onconomics test. Osim toga, ovaj test takođe uključuje ispitivanje delotvornosti prirodnih bioloških supstanci i prirodnih ekstrakata na ćelije karcinoma.

Onconomics Ekstrakti

Ispitivanje senzitivnosti samo na prirodne supstance.
Pruža informacije o delovanju prirodnih bioloških supstanci ili ekstrakata na ćelije karcinoma.

TESTOVI ZA PRAĆENJE

Oncocount

Određivanje broja CTC ćelija.
Pruža informacije samo o prisutnosti i koncentraciji cirkulirajućih karcinomskih ćelija.

Oncotrail

Određivanje broja CTC ćelija i imunofenotipova za specifične vrste malignih bolesti.
Ovaj test je primer prilagođenog testa za određene vrste malignih bolesti kao što su karcinom dojke, karcinom prostate, sarkom itd. Ovaj test uključuje samo markere relevantne za određenu vrstu malignih bolesti što čini ovaj test, dobrim alatom za kontrolna praćenja toka bolesti.

Oncotrace

Određivanje broja CTC ćelija i imunofenotipova za sve tipove malignih bolesti. Ovaj test pruža informacije o prisutnosti cirkulirajućih karcinomskih ćelija, o njihovoj koncentraciji i imunofenotipu.

sr_RSСрпски језик
Share This